Doradcza

Biuro doradcze Hillebrand – van der Heide udziela wsparcia i towarzyszy rozwojowi zarówno istniejącym jak i nowym gospodarstwom sadowniczym w Holandii i poza jej granicami.

Doświadczeni doradcy udzielają porad dotyczących wyboru odmiany, zakładania plantacji, hodowli, cięcia, nawożenia, fertygacji i pozostałych działań i czynności związanych z uprawą.

W przypadku gdy zakładane są nowe plantacje lub gospodarstwa sadownicze biuro doradcze współpracuje ściśle z Szkółką drzewek owocowych Hillebrand.

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami.