Jakość

Jakość materiału szkółkarskiego jest początkiem sadowniczego sukcesu. Zarówno rośliny do założenia plantacji matecznych jak i zrazy (do szczepienia i okulizacji) pochodzą w większości z Holenderskiego Centrum Produkcji Szkółkarskiej (Vermeerderingstuinen Nederland) ponieważ towar tego pochodzenia jest najlepszą gwarancją na zdrowy i czysty odmianowo materiał szkółkarski.

Zarówno produkcja drzewek owocowych jak i podkładek jest przez okrągły rok kontrolowana przez Holenderską Inspekcję Ogrodniczą NAKTuinbouw. Materiał ten wyprodukowany jest ponadto na terenie wolnym od zarazy ogniowej (Zpb2).

Drzewa owocowe i podkładki, które wyprodukowane zostały pod nadzorem NAKTuinbouw z materiału szkółkarskiego Holenderskiego Centrum Produkcji Szkółkarskiej otrzymują pomarańczowe lub białe etykiety certyfikacji (tzw. plombę).

Stanowią one gwarancję zdrowego i czystego odmianowo materiału nasadzeniowego.
Drzewka owocowe dostarczane są jesienią i albo od razu sadzone albo przechowywane w jednej z chłodni w Zeewolde. Również podkładki, śpiące oczka i szczepy przechowywane są w chłodniach przechowalniczych, które wyposażone są w instalacje nawilżania powietrza zapewniające optymalne warunki przechowalnicze.

Dostawa drzewek owocowych i podkładek odbywa się zgodnie z warunkami handlowymi HBN- i VVFN, które można uzyskać po złożeniu zapytania.