Oświadczenie o prywatności

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest ważne od dnia 1 czerwca 2020 r.

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Naszą polityką jest poszanowanie Państwa prywatności w odniesieniu do wszystkich informacji, które otrzymujemy od Państwa na naszej stronie internetowej https://fruittrees-rootstocks.com. W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, jak postępujemy z informacjami wrażliwymi na prywatność użytkownika.

O dane osobowe prosimy tylko wtedy, gdy są nam one naprawdę potrzebne do świadczenia naszych usług.

Otrzymane informacje przechowujemy tylko tak długo, jak jest to konieczne do świadczenia żądanej usługi (usług). Chronimy informacje, które otrzymujemy od Państwa, za pomocą akceptowalnych z handlowego punktu widzenia środków zapobiegających utracie i kradzieży, jak również nieautoryzowanemu dostępowi, ujawnieniu, kopiowaniu, wykorzystaniu lub modyfikacji Państwa informacji.

Nie udostępniamy danych osobowych publicznie ani osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo.

Nasza strona może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych, które nie są pod naszą kontrolą. Należy pamiętać, że nie mamy żadnej kontroli nad treścią i praktyką tych stron internetowych i nie możemy przyjąć żadnej odpowiedzialności za ich politykę prywatności.

Użytkownik może odrzucić naszą prośbę o podanie jego danych osobowych ze świadomością, że możemy nie być w stanie zapewnić mu żądanej usługi (usług).

Dalsze korzystanie z naszej strony internetowej będzie traktowane jako akceptacja naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu, w jaki traktujemy dane użytkownika i dane osobowe, prosimy o kontakt z nami.

Skontaktuj się z nami.