Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 juni 2019

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is ons beleid om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we van u ontvangen op onze website https://fruittrees-rootstocks.com. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met uw privacygevoelige gegevens omgaan.

We vragen u alleen om persoonlijke informatie wanneer we die echt nodig hebben om u onze diensten te kunnen verlenen.

We bewaren de ontvangen informatie alleen zolang als nodig is om u de door u gevraagde dienst(en) te verlenen. De gegevens die we van u ontvangen, beschermen we met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals onbevoegde toegang-, openbaarmaking-, kopiëren-, gebruik- of wijziging van uw gegevens.

We delen geen persoonlijk identificeerbare informatie in het openbaar of met derden, behalve wanneer dit wettelijk verplicht is.

Onze website kan koppelingen naar externe websites bevatten die niet door ons worden beheerd. Houd er alstublieft rekening mee dat wij geen controle hebben over de inhoud en de praktijken van deze websites en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid kunnen aanvaarden voor hun respectievelijke privacy beleid.

Het staat u vrij om ons verzoek om uw persoonlijke informatie te weigeren, met dien verstande dat wij u mogelijk niet de door u gewenste dienst(en) kunnen leveren.

Als u onze website blijft gebruiken zal dat worden beschouwd als een aanvaarding van onze praktijken rond privacy en uw persoonlijke informatie. Als u vragen heeft over hoe wij omgaan met gebruikersgegevens en persoonlijke informatie, neem dan gerust contact met ons op.